3. มีรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข (แนบตามข้อ 2) รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 มีนาคม 2565)
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 ก.พ. 2565