5. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียนทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
   
 
   
 
 
     
   
     
 
ประกาศเมื่อ 16 ก.พ. 2565