2.2. มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
   
 
   
 
 
     
   
     
 
ประกาศเมื่อ 14 ธ.ค. 2564