1.3. กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อมูลประกอบคำถามในข้อ 2 (ข้อ 2.1 - ข้อ 2.2)
   
 
   
 
 
     
   
     
 
ประกาศเมื่อ 14 ธ.ค. 2564