2. มีรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม / คำสั่ง / หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ฯ ตามที่หน่วยงานกำหนด (แนบข้อ 1.)
   
 
   
 
 
     
   
     
 
ประกาศเมื่อ 26 ก.พ. 2565