2. มีรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแบบ ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 6. (แนบตามข้อ 1.)
   
 
   
 
 
     
   
     
 
ประกาศเมื่อ 26 ก.พ. 2565