GOOGLE
เช็คเมล์
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ดูทั้งหมด
 
บริการรับฟรีถ้าท่านมีอุบัติเหตุ/เจ็บป่วย เรียกรถฉุกเฉิน รพ.พรหมคีรี โทร. 075-396580 หรือ 1669
  ด้วยปัจจุบันมีการเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเกิดจากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้อง กินเค็มจัดหรือกินอาหารที่มีโซเ..
 
ดูทั้งหมด
 
 
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
แบบนิเทศ2555รอบ2 : อ่าน 463 คน
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารนวดแผนไทย : อ่าน 19 คน
     จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์สอบราคาสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารนวดแผนไทย จำนวน 1 รายการ ราคากลาง 650,000.- บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จากเงินง..
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องนวดหัวใจ : อ่าน 20 คน
     จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องนวดหัวใจ ราคากลาง 970,000.- บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่..
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ : อ่าน 69 คน
     ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "โรงพยาบาล" มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ดังนี้ 1. เครื่องคอมพิว..
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ : อ่าน 67 คน
     ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "โรงพยาบาล" มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องอบผ้าอัตโน..
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
   Payday Loans today Get the Cash Help in An Instant abbyjap (ตอบ 0)
   เปิดอบรมการเขียนAppจัดการฐานข้อมูลเพื่อใช้งานบนMobileแบบNati.. เดลส์เน็ท (ตอบ 0)
   Back Braces And Supports Perth Walterarex (ตอบ 0)
   Test, just a test DanielKn (ตอบ 0)
   Test, just a test DanielKn (ตอบ 0)
   จำหน่าย,พัฒนาโปรแกรมบริหารงานต่างๆ ,เปิดอบรมการเขียนโปรแกรมD.. เดลส์เน็ท (ตอบ 2)
   Surreal nul sex live show elle album et dernier Aleltyskeplay (ตอบ 0)
   เรื่องการรับสมัครงาน รจิตา คันธิก (ตอบ 1)
   Nom cam comme sa ou xxx sexy webcam live Zootorway (ตอบ 0)
   บริการแย่ครับ คนบ้านนอก (ตอบ 2)
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
วันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ เปิดบริการเฉพาะอุบัติเหตุฉุกเฉิน และคลอด
 
วัน / เวลา
08.00-12.00
 
13.00-16.00
 
 
วันจันทร์
ตรวจโรคทั่วไป, ความดันโลหิตสูง, ทันตกรรม
 
ตรวจโรคทั่วไป, สุขภาพจิต, ทันตกรรม
 
 
วันอังคาร
ตรวจโรคทั่วไป, เบาหวานมีโรคร่วม, โรคเลือด, ทันตกรรม, คลินิกอนามัยเด็กดี
 
ตรวจโรคทั่วไป, โรคเลือด, ทันตกรรม
 
 
วันพุธ
ตรวจโรคทั่วไป, โรคหอบหืด, ทันตกรรม, วางแผนครอบครัว, ตรวจหลังคลอด, คลีนิควัยทอง
 
ตรวจโรคทั่วไป, ธัยรอย, ลมชัก, กระดูกและข้อ
 
 
วันพฤหัสบดี
ตรวจโรคทั่วไป, ความดันโลหิตสูง, โรคหัวใจ, โรคหลอดเลือดสมอง, ฝากครรภ์
 
ตรวจโรคทั่วไป
 
 
วันศุกร์
ตรวจโรคทั่วไป, โรคเบาหวาน
 
ตรวจโรคทั่วไป, โรคระบบทางเดินอาหาร
 
วันเสาร์-อาทิตย์ ทันตกรรม รับเฉพาะคนไข้ สิทธิข้าราชการ กับ สิทธิประกันสังคม สิทธิอื่นๆ จ่ายเงิน
 
QRCODE : PROMKIRI HOSPITAL